Opvang

Helaas komt het voor dat mensen een sugarglider hebben aangeschaft, maar er toch niet goed voor kunnen zorgen. Vaak is men in het begin enthousiast, maar als de glider niet het leuke knuffeldier blijkt te zijn dat men wilde, verdwijnt de interesse.
Ook kunnen persoonlijke omstandigheden
oorzaak zijn dat men niet (meer) goed voor zijn of haar glider(s) kan zorgen.

Wat te doen in zon geval? 
Sommigen kunnen hun sugarglider(s) nog verkopen. Maar als het dier bijvoorbeeld gestressed,
agressief, ziek of verwaarloosd is zal dat ook niet gaan. De meest bekende adressen voor opvang, zoals asiel en Stichting AAP, hebben geen plaats en/of kennis om sugargliders op een juiste manier op te vangen.

De BSN zet zich in voor het opvangen en herplaatsen van sugargliders.
De gliders kunnen op een aantal centrale adressen gebracht worden. Na evaluatie van de glider zal deze
mits mogelijk herplaatst worden bij leden die daartoe bereidt zijn en ervaring hebben met dit soort gliders.

Sugargliders die door ons worden opgevangen, zullen indien mogelijk, gekoppeld worden aan een of meerdere andere gliders. Dit omdat socialisatie vaak een zeer positief effect heeft op de sugarglider.

Als een glider ter opvang wordt aangeboden, wordt een donatie aan de vereniging op prijs gesteld. De opvang zelf is gratis.

Wanneer een glider ter opvang wordt aangeboden, geeft u zoveel mogelijk informatie en spullen mee.
Denk hierbij aan informatie als;
Hoe oud is de glider? 
Wat voor dieet heeft de glider tot nu toe gehad?
Waar komt de glider vandaan?
Wat voor problemen
heeft de glider?
Bij spullen kunt u denken aan
dingen zoals het favoriete nestkastje of slaapzakje, speeltje e.d. van de glider.

Als u een glider heeft die opgevangen moet worden, dan kunt u contact met ons opnemen 
via
e-mail:
via telefoon 0183-500217 (na 19:00 uur)
06-47570051 (werktijden)